Site Network: Home | Blogcrowds | Gecko and Fly | About

Bekalan Syuhada’

Takrifan TAQWA...

Ketakwaan sebagaimana takrifan sebahagian para ulamak ialah —

Bahawa Allah tidak melihat engkau ketika mana ia menegah engkau dan

bahawa Allah tidak mengurangi (merugikan) engkau ketika mana ia

memerintahkan”

Atau takrifan sebahagian ulamak yang lain — Takwa ialah memelihara

diri daripada azab Allah dengan mengerjakan amal salih dan takut kepada

Nya ketika terang dan tersembunyi.

Ketakwaan adalah merupakan suatu hasil yang jitu, serta buah yang

semulajadi bagi perasaan yang dilimpahi dengan keimanan yang mendalam,

yang menghubungi dengan muraqabah (mendekatkan) kepada Allah ( Lahir

satu perasaan ketakutan kepada-Nya, kegerunan dan kemurkaan dan

seksaan-Nya, keinginan serta kesungguhan (ketamakan) kepada keampunan

dan kurnia pahala-Nya.

Al-Quran begitu mengambil berat tentang fadilat (kelebihan)

ketakwaan, bahkan dalam pada itu ia menyeru manusia kepada ketakwaan

dan menempatkan serta memberikan keistimewaan kepadanya. Sebilangan

besar dari ayat-ayatnya yang jelas sehinggalah para pembacanya, hampirhampir

tidak tertinggal satupun muka surat ayat-ayat suci Al -Quran

ataupun sebahagiannya melainkan mereka akan mendapati kalimah “attakwa”

di sana sini yang dinyatakan oleh yang Maha Pengingat dan Maha

Bijaksana.

Para sahabat dan salafus salih begitu mengmbil berat tentang

ketakwaan di mana mereka memastikan, bermujahadah untuk mencapainya

dan sering bertanya mengenainya. Baginda Umar bin Al-Khattab pernah

bertanyakan Ubai bin Kaab tentang takwa. Ubai bertanya: “Pernahkah

engkau berjalan di jalan yang berduri? Umar menjawab, “Bahkan!” Ubai

bertanya: “Apa yang engkau lakukan apabila berjalan di jalan tersebut?

Jawab Umar: “Aku berhati-hati dan berusaha (melepasi nya).” Lalu Ubai

berkata: “Maka yang demikian itulah ketakwaan”.2

Berasaskan kepada pengertian ketakwaan seperti yang dinyatakan

oleh Ubai bin Kaab dalam jawapannya terhadap soalan yang dikemukakan

1 Zilal Al-Quran 3/1499

2 Zilal 1/40

Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan

8

oleh baginda Umar, Sayyid Qutb Rahimahullah menyatakan di dalam

tafsirnya, “Fi Zilalil Quran”:

Yang demikian itulah ketakwaan, kehalusan rasa dalam tindakan,

keheningan pada perasaan, ketakutan yang berterusan, kesentiasaan di dalam

kewaspadaan dan pemeliharaan (diri) dan ranjau-ranjau di jalan. Jalan

kehidupan. Jalan yang sentiasa dirintangi oleh ranjau-ranjau keinginan hawa

nafsu, ranjau-ranjau kehalobaan, kebanggaan serta yang menakutkan dan

menggetarkan hati, ranjau-ranjau tipuan pengharapan bagi mereka yang

tidak mempunyai pengharapan. Tiupan ketakutan dari mereka yang tidak

memberikan kemanfaatan serta kemudaratan dan puluhan macam ranjauranjau

yang lain. 3

0 Comments:

Post a Comment