Site Network: Home | Blogcrowds | Gecko and Fly | About

Jalan Menuju Ketaqwaan....

Demikianlah saudaraku pendakwah! Sepenting-penting jalan untuk

menyucikan roh ketakwaan, menyuburkannya di dalam hati dan jiwa para

mukmin serta dapat disebatikan di dalam perasaan dan kesedaran mereka:

Melalui perjanjian-mua’hadah — kamu beristiqamah di atas syariat Allah.

Dengan muraqabah — kamu merasakan keagungan Allah ketika nyata

dan tersembunyi.

Dengan muhasabah — kamu membebaskan diri kamu dari kejelekan

nafsu dan menunaikan segala kewajipan terhadap Allah dan hamba-Nya.

Dengan mu’aqabah — kamu memisahkan diri kamu dari sebarang

kesilapan dan menggerakkannya di atas sikap muraqabah dan muhasabah.

Dengan mujahadah — kamu membaharukan bagi diri kamu sifat

kecergasan dan menghapuskan darinya segala keinginan kepada keduniaan.

Bahkan dengan keseluruhan jalan-jalan ini, ketakwaan adalah

merupakan satu kebiasaan bagi kamu dan satu tingkah perlakuan yang asal

dan segala tingkah perlakuan kamu.

Bahkan dalam pada itu sampailah kamu dengan kehendak Allah juga

kepada naungan kemuliaan, kemuncak kebaikan dan setinggi-tinggi

martabat.

Bahkan juga dalam percakapan kamu terdapat qudwah contoh ikutan,

dalam tindakan kamu terdapat contoh teladan dan kamu adalah contoh

terbaik bagi sebuah kerohanian.

Sokongan-sokongan yang memperteguhkan kerohanjan:

i. sokongan yang berkisar serta berkaitan dengan perasaan kejiwaan.

ii. sokongan yang berkaitan serta berhubungan dengan perkaraperkara

práktikal.

Sokongan-sokongan yang berkisar serta berkaitan dengan perasaan

kejiwaan antaranya ialah:

􀂃 sentiasa bermuraqabah kepada Allah.

􀂃 sentiasa mengingati kematian serta rentetan peristiwa yang

akan berlaku selepasnya

􀂃 meneliti serta merenungi hari akhirat dan keadaan-keadaannya

0 Comments:

Post a Comment